کابینت نگهداری مواد

سیستم های تهویه و تجهیزات کنترل و دفع آلودگی نقش بسزایی در حفظ سلامت و ایمنی کارکنان و پرسنل آزمایشگاه ایفا می نمایند. این دسته از تجهیزات بخش مهمی از آزمایشگاه می باشند. ساخت و تولید این تجهیزات از الزامات و استانداردهای فنی خاصی در دنیا تبعیت می کنند .که شرکت مهندسی فرد پژوه پویان با استفاده از تجربیات ارزشمندی که در این سالها کسب کرده توانسته اقدام به تولید و واردات این تجهیزات با تبعیت و پیروی از استانداردهای روز دنیا کند.
یکی از این محصولات کمد های نگهداری مواد و تجهیزات پر خطر می باشند.